logo-astrolabiunm

 

Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o skrupulatne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej). Następnie prosimy o przesłanie jego podpisanej kopii wraz z innymi dokumentami niezbędnymi w zgłoszeniu pocztą na adres Stowarzyszenia Astrolabium. Prosimy też o przesłanie kopii wszystkich dokumentów i nut zeskanowanych do plików pdf na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Z góry dziękujemy za zrozumienie, iż nie jesteśmy w stanie przyjąć od Państwa niepodpisanych dokumentów.

Formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim)

 

Pełny regulamin Festiwalu PMAA 2015 w języku polskim do pobrania tutaj

Pełny regulamin Festiwalu PMAA 2015 w języku angielskim do pobrania tutaj

 

Daty przyjmowania zgłoszeń do udziału w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym im. M. Kopernika

PER MUSICAM AD ASTRA 2015:

 

Wczesna rejestracja:

 

10 stycznia 2015

(termin dokonania opłaty rejestracyjnej za udział Chóru w Festiwalu – 25 stycznia 2015)

 

Ostateczny termin rejestracji:

20 marca 2015
(termin dokonania opłaty rejestracyjnej za udział Chóru w Festiwalu – 31 marca 2015)

 

 

Na koszty udziału w Festiwalu składają się następujące elementy:

- opłata dla Chóru za udział w Festiwalu wynikająca z liczby kategorii konkursowych oraz innych odpłatnych zajęć w jakich bierze on udział

- opłata rejestracyjna dla Uczestnika naliczana za każdego członka zespołu obejmująca koszty niezwiązane z noclegami i wyżywieniem

- nieobowiązkowy Pakiet Uczestnika wynikający z liczby i rodzaju noclegów oraz posiłków z jakich korzystają członkowie danego zespołu

 

UWAGA:

Ceny podane poniżej dotyczą tylko chórów polskich, chóry zagraniczne proszone są o kontakt z firmą meeting music.

 

 

 OPŁATA REJESTRACYJNA ZA UDZIAŁ CHÓRU W FESTIWALU

 

Dla chórów nie biorących udziału w konkursie:  

Pozakonkursowe uczestnictwo w festiwalu 100€ (ok. 400 PLN)
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie* 100€ (ok. 400 PLN)
Trening indywidualny* 100€ (ok. 400 PLN)
Emisja głosu *, ** bezpłatne
Wstęp do CircleSong *, ** bezpłatne

* Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

 

Dla chórów biorących udział w konkursie:

Kategorie konkursowe (osobno za każdą kategorię)* 100€ (ok. 400 PLN)
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie* 100€ (ok. 400 PLN)
Trening indywidualny* 100€ (ok. 400 PLN)
Emisja głosu *, ** bezpłatne
Wstęp do CircleSong *, ** bezpłatne

 *   Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

 ** Udział czynny w warsztatach z emisji głosu pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

 

 

Kwotę opłaty rejestracyjnej należy wpłacić w całości w momencie rejestracji  przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej (Visa lub MasterCard). Wszelkie koszty związane z uiszczeniem wpisowego, w tym koszty bankowe, prowizje itp. ponosi chór zgłaszający się.

 

 

 

Upust z tytułu wcześniejszej rejestracji

 

Zgłoszenie do 10 stycznia 2015 wiąże się ze zniżką 50% od opłaty rejestracyjnej do wszystkich kategorii konkursowych oraz odpłatnych zajęć wymienionych powyżej (jak np. występ pozakonkursowy podlegający ocenie). Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

   

OPŁATA REJESTRACYJNA ZA KAŻDEGO UCZESTNIKA

 

Poza opłatą rejestracyjną dla chóru za udział w PMAA 2015 ustala się również opłatę za uczestnictwo w wysokości
15€ (ok. 60 PLN) dla każdego Uczestnika.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje między innymi następujące elementy: 

 • Oficjalny Identyfikator Uczestnika
 • Uczestnictwo w PMAA 2015 zgodnie z dokonanym przez chór wyborem spośród podanych opcji uczestnictwa
 • Udział w niesubsydiowanych kosztach organizacyjnych
 • Wsparcie organizacyjne na miejscu ze strony międzynarodowego zespołu PMAA 2015, a przede wszystkim jego polskich przedstawicieli
 • Książeczka z programem (jedna szt. na 10 osób)
 • Możliwość przeprowadzenia próby akustycznej przed występem
 • Możliwość zorganizowania dodatkowych prób w innym miejscu (wedle jego dostępności)
 • Możliwość udziału w Koncertu Otwarcia, Paradzie Chórów, Uroczystości Zamknięcia (miejsca siedzące wedle dostępności), koncertach galowych i festiwalowych
 • Kompetentne wsparcie podczas występów
 • Przygotowanie szczegółowego planu pobytu dla chóru
 • Możliwość wzięcia czynnego udziału w jednym z koncertów towarzyszących odbywających się w Toruniu i pobliskich miastach (wymagany jest pobyt z przynajmniej dwoma noclegami)
 • UWAGA: Zwiedzanie/wycieczki oraz zakwaterowanie i posiłki NIE są ujęte i należy je rezerwować osobno

 

 

 

 PAKIET UCZESTNIKA

 

Ze względów organizacyjnych oraz dla zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków podczas Fstiwalu uczestnictwo w PMAA 2015 dla chórów zagranicznych jest możliwe jedynie pod warunkiem wykupienia Pakietu Uczestnika obejmującego m.in. minimum 4 noclegi.

Dla chórów polskich nie ma takiego obowiązku, tym niemniej Organizatorzy służą pomocą w znalezieniu zakwaterowania i wyżywienia w Toruniu na czas Festiwalu.

 

Szczegółowe informacje nt. kosztów noclegów i wyżywienia uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Uwaga

 • Warunki oficjalnego zgłoszenia chóru muszą zostać zaakceptowane w całości.