logo-astrolabiunm

Warunki zgłoszenia

 

Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o skrupulatne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej). Następnie prosimy o przesłanie jego podpisanej kopii wraz z innymi dokumentami niezbędnymi w zgłoszeniu pocztą na adres Stowarzyszenia Astrolabium. Prosimy też o przesłanie kopii wszystkich dokumentów i nut zeskanowanych do plików pdf na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Z góry dziękujemy za zrozumienie, iż nie jesteśmy w stanie przyjąć od Państwa niepodpisanych dokumentów.

Formularz zgłoszeniowy (w języku angielskim)

 

 

Pełny regulamin Festiwalu PMAA 2014 w języku polskim do pobrania tutaj

 

 

Daty przyjmowania zgłoszeń do udziału w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym im. M. Kopernika

PER MUSICAM AD ASTRA 2014:

 

Wczesna rejestracja:

 

15 marca 2014
(termin dokonania opłaty rejestracyjnej za udział Chóru w Festiwalu – 31 marca 2014)

 

Ostateczny termin rejestracji: 15 kwietnia 2014
(łacznie z dokonaniem opłaty rejestracyjnej)

 

 

 

Na koszty udziału w Festiwalu składają się następujące elementy:

- opłata dla Chóru za udział w Festiwalu wynikająca z liczby kategorii konkursowych oraz innych odpłatnych zajęć w jakich bierze on udział

- opłata rejestracyjna dla Uczestnika naliczana za każdego członka zespołu obejmująca koszty niezwiązane z noclegami i wyżywieniem

- Pakiet Uczestnika wynikający z liczby i rodzaju noclegów oraz posiłków z jakich korzystają członkowie danego zespołu

 

UWAGA:

Ceny podane poniżej dotyczą tylko chórów polskich, chóry zagraniczne proszone są o kontakt z firmą meeting music.

 

 

 

OPŁATA REJESTRACYJNA ZA UDZIAŁ CHÓRU W FESTIWALU

 

Dla chórów nie biorących udziału w konkursie:  

Pozakonkursowe uczestnictwo w festiwalu 100€ lub 400 PLN
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie* 100€ lub 400 PLN
Trening indywidualny* 100€ lub 400 PLN
Emisja głosu *, ** bezpłatne

* Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

 

Dla chórów biorących udział w konkursie:

Kategorie konkursowe (osobno za każdą kategorię)* 100€ lub 400 PLN
Występ pozakonkursowy podlegający ocenie* 100€ lub 400 PLN
Trening indywidualny* 100€ lub 400 PLN
Emisja głosu *, ** bezpłatne

 *   Obejmuje udział w koncertach festiwalowych

 ** Udział czynny w warsztatach z emisji głosu pod warunkiem zgłoszenia chóru do udziału w konkursie (decyduje kolejność zgłoszeń), pozostałe chóry uczestniczą w warsztatach jedynie jako publiczność

 

 

 

Upust z tytułu wcześniejszej rejestracji

 

Zgłoszenie do 20 lutego 2014 wiąże się ze zniżką 50% od opłaty rejestracyjnej do wszystkich kategorii konkursowych oraz odpłatnych zajęć wymienionych powyżej (jak np. występ pozakonkursowy podlegający ocenie), jak również uprawnia do 1 bezpłatnego Pakietu Uczestnika na 35-ciu zgłoszonych uczestników. Przyznawane są również ulgi za wcześniejsze dokonanie płatności za udział w Festiwalu i noclegi. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

   

OPŁATA REJESTRACYJNA ZA KAŻDEGO UCZESTNIKA

 

Poza opłatą rejestracyjną dla chóru za udział w PMAA 2014 ustala się również opłatę za uczestnictwo w wysokości 15€ (60 PLN) dla każdego Członka Chóru.

Opłata rejestracyjna obejmuje między innymi następujące elementy: 

 • Oficjalny Identyfikator Uczestnika
 • Uczestnictwo w PMAA 2014 zgodnie z dokonanym przez chór wyborem spośród podanych opcji uczestnictwa
 • Udział w niesubsydiowanych kosztach organizacyjnych
 • Wsparcie organizacyjne na miejscu ze strony międzynarodowego zespołu PMAA 2014, a przede wszystkim jego polskich przedstawicieli
 • Książeczka z programem (jedna szt. na 10 osób)
 • Możliwość przeprowadzenia próby akustycznej przed występem
 • Możliwość zorganizowania dodatkowych prób w innym miejscu (wedle jego dostępności)
 • Możliwość udziału w Koncertu Otwarcia, Paradzie Chórów, Uroczystości Zamknięcia (miejsca siedzące wedle dostępności), koncertach galowych i festiwalowych
 • Kompetentne wsparcie podczas występów
 • Przygotowanie szczegółowego planu pobytu dla chóru
 • Możliwość wzięcia czynnego udziału w jednym z koncertów towarzyszących odbywających się w Toruniu i pobliskich miastach (wymagany jest pobyt z przynajmniej dwoma noclegami)
 • Przynajmniej jeden nocleg w hotelu wybranej kategorii zgodnie z jego dostępnością
 • Przynajmniej jedno śniadanie (zależnie od długości pobytu)
 • Przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia (obiad lub obiadokolacja) w centrum cateringowym  (zależnie od długości pobytu)
 • UWAGA: Zwiedzanie/wycieczki oraz dodatkowe posiłki NIE są ujęte i należy je rezerwować osobno

 

 

PAKIET UCZESTNIKA

 

Ze względów organizacyjnych oraz dla zapewnienia uczestnikom jak najlepszych warunków podczas PMAA 2014 ustala się, że uczestnictwo w PMAA 2014 jest możliwe jedynie pod warunkiem wykupienia Pakietu Uczestnika. Dla chórów zagranicznych obowiązkowe jest wykupienie Pakietu obejmującego m.in. minimum 4 noclegi. Natomiast dla chórów polskich z miejscowości położonych w odległości do 50 km od Torunia nie ma obowiązku wykupienia noclegu, zaś dla chórów z miejscowości odległych od Torunia powyżej 50 km obowiązkowe jest wykupienie Pakietu Uczestnika obejmującego przynajmniej 1 nocleg (wraz z posiłkami). 

Pakiet Uczestnika obejmuje: 

 • Przynajmniej jeden nocleg w hotelu wybranej kategorii zgodnie z jego dostępnością
 • Przynajmniej jedno śniadanie (zależnie od długości pobytu)
 • Przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia (obiad lub obiadokolacja) w centrum cateringowym (zależnie od długości pobytu)
 • UWAGA: Zwiedzanie/wycieczki oraz dodatkowe posiłki NIE są ujęte i należy je rezerwować osobno

 Szczegółowe informacje nt. kosztów noclegów i wyżywienia uzyskacie Państwo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 Uwaga

 • Warunki oficjalnego zgłoszenia chóru muszą zostać zaakceptowane w całości.